Die wêreld as daar net 100 mense was

Die wêreld as daar net 100 mense was

Ons bevolking het onlangs die mylpaal van 7 miljard bereik; jy is een uit 7 miljard. Dit is baie mense en dit is moeilik om die betekenis van die individu met so 'n groot aantal raak te sien. Dus wat as ons die groot bevolking afskaal tot net 100 individue om te sien waaruit die wêreld bestaan:TheWorldas100People_519247ce0980d_w1500

As daar net 100 mense was:50 is vroulik, 50 mans. 26 hiervan is kinders en slegs 8 mense is 65 jaar en ouer. 60 mense is Asiërs, 15 Afrikane, 14 mense kom uit Amerika en 11 mense kom uit Europa. 5 van ons praat Engels en 5 praat Spaans. Arabies, Hindi, Bengali en Portugees het elk 3 vlot sprekers elk. 12 praat Chinees, terwyl 62 ander tale praat. 83 is geletterd, 77 mense het skuiling, 87 het toegang tot veilige water, 15 is ondervoed en 21 is oorgewig. 33 van ons sou Christene wees, 22 Moslems, 14 Hindoes, 7 Boeddhiste. 12 mense sou ander godsdienste beoefen en 12 mense sou nie by enige godsdiens betrokke wees nie.

Die wêreld as 100 mense | Visueel.ly